rechten

r e c h t e n

grange fontaine respecteert de auteursrechten van alle belanghebbenden.

Niets uit door grange fontaine gepubliceerde uitgaven mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u hier contact opnemen
met grange fontaine.

Bij publicaties heeft grange fontaine eventuele rechthebbenden,
voor zover bekend, benaderd en verzocht toestemming voor
publicatie te verlenen. Wie desondanks meent rechten te kunnen doen
gelden betreffende beeld- en/of auteursrechten op basis een publicatie
van grange fontaine kan hier contact opnemen met grange fontaine.